Unser Qi Gong

Wir praktizieren das „Zhan Zhuang“ – Stehen wie ein Baum, „Chan Si Gong“ – Seidenfäden-Übungen, „Tai Ji Dao Yin“ – Qi Gong der 5 Richtungen …

Unser Qi Gong Mehr »